Przedłuż życie swojego dziecka

ANKIETA OCENY KONDYCJI ZDROWOTNEJ DZIECKA

Szanowni Rodzice,
Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza wstępnej oceny kondycji zdrowotnej dziecka. Odpowiadając na pytania z ankiety otrzymają Państwo krótkie porady i wskazówki dotyczące różnych obszarów rozwoju dziecka oraz informacje na temat oferty Gminy Miasta Gdyni w zakresie zdrowia skierowanej do dzieci. Ankieta jest anonimowa, a gromadzone dane statystyczne pozwolą ulepszyć i poszerzyć ofertę działań skierowanych do młodych Gdynian.

Zespół Gdyńskiego Centrum Zdrowia.