Gdynia, dn. 07.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Program szczepień przeciwko HPV dla czternastoletnich dziewcząt jest prowadzony od 2008 roku. Gdynia była jednym z pierwszych samorządów w Polsce, który wprowadził program profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania edukacyjne i szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Samorząd Gdyni postanowił w 2018 r. rozszerzyć grupę docelową i objąć szczepieniami także dziewczynki w wieku 13 lat. W województwie pomorskim szczepionką czterowalentną dziewczynki można zaszczepić jedynie w Gdyni, Sopocie i Kwidzynie.

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o czasowym zmniejszeniu dostępności na rynku polskim produktu leczniczego Gardasil (szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego). Mając na uwadze dobro mieszkańców, od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy z jedynym na świecie producentem tej szczepionki w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji gdyńskiego programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko HPV.

Mimo zabezpieczonych w Budżecie Miasta środków finansowych na kolejne lata, w chwili obecnej z uwagi na ryzyko braku zapewnienia możliwości pełnego cyklu szczepień, jesteśmy zmuszeni zamknąć nabór dzieci do programu szczepień i uruchomić listę rezerwową. Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynku, osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą sukcesywnie zapraszane na szczepienia.

Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci już zarejestrowanych do programu, które jeszcze nie rozpoczęły szczepień, aby zgłosili się do przychodni i umówili się na wizytę w celu podania pierwszej dawki szczepionki dziecku.

W przypadku niezgłoszenia się do przychodni do dnia 22 listopada br. celem wykonania pierwszego szczepienia, Państwa dziecko zostanie wyrejestrowane z programu. Pula zwolnionych miejsc zostanie przeznaczona dla dzieci znajdujących się na liście rezerwowej.

Samorząd Gdyni konsekwentnie wdraża rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gdyni . Naszą wolą jest, aby każda młoda gdynianka miała możliwość nabycia odporności na najbardziej onkogenne typy wirusa HPV, jeszcze przed rozpoczęciem życia seksualnego.

Będziemy nadal monitorować sytuację związaną z dostępnością szczepionek, jak również oczekiwać stanowczych działań ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak również producenta szczepionki. O wszystkich działaniach związanych z gdyńskim programem szczepień przeciwko HPV, będziecie Państwo na bieżąco informowani przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia