W związku z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z konsultantami krajowymi (źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/), a także w świetle informacji uzyskanych bezpośrednio z Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Gdyński Samorząd zaprasza do kontaktu z przychodniami rodziców/opiekunów prawnych dziewczynek, które rozpoczęły już cykl szczepień przeciwko HPV w ramach samorządowego programu szczepień w celu umówienia dogodnego terminu wizyty w przychodni na dokończenie szczepienia zgodnie z zalecanym schematem.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zaleceniami szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

  • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
  • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.