Na sesji w dniu 23 grudnia 2020 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023”.

Program jest kontynuacją realizowanego dotychczas programu pn.„Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”.

Podobnie jak w poprzedniej edycji programu aktualnie ze szczepień skorzystać mogą dziewczynki zamieszkałe/zameldowane na terenie Gdyni, które w danym roku realizacji programu mają 13 lub 14 lat (rocznikowo).

W roku 2021 z programu skorzystać mogą dziewczynki z rocznika 2007 i 2008.

Aktualny program zakłada także zaszczepienie i dokończenie szczepień dziewczynek zgłoszonych w poprzedniej edycji.

Aktualnie trwa procedura konkursowa mająca na celu podpisanie nowych umów na realizację szczepień z przychodniami na terenie Gdyni.

O uruchomieniu szczepień w przychodniach i możliwości zaszczepienia rodzice/opiekunowie prawni zarejestrowanych dziewczynek zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości sms.

Zachęcamy do rejestracji – przycisk “Zgłoś do programu”.