Pandemia COVID-19 jest przypomnieniem, że choroby zakaźne nie znają granic. Wszystkie kraje są podatne na zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, niezależnie od poziomu dochodów lub organizacji systemów opieki zdrowotnej. Bardzo ważna jest realizacja programów szczepień ochronnych, jednocześnie pamiętając zarówno o ochronie pracowników medycznych oraz pacjenta otrzymującego szczepienia, jak i jego rodzica/opiekuna. Priorytetem powinno być szczepienie najbardziej podatnych dzieci, które w przeszłości nie otrzymały rutynowych szczepień. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowania na COVID-19 w Polsce, województwie, mieście, regionie oraz możliwości podmiotów opieki zdrowotnej pod względem warunków lokalowych i zasobów osobowych, pod kontrolą Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE), Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Konsultant Krajowy rekomendują realizację szczepień ochronnych:

Na oddziałach noworodkowych.

Noworodek matki z COVID-19 powinien zostać zaszczepiony szczepionką BCG i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Zgodnie z zaleceniami WHO rekomendujemy szczepienia przeciwko:

 1. Krztuścowi u zdrowych kobiet w ciąży.
 2. Pneumokokom i grypie u osób po 60. roku życia oraz w grupach ryzyka (choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność erek, zaburzenia odporności).

Zgodnie z zaleceniami WHO i Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) rekomendujemy:

 1. Wprowadzenie szczepionek skojarzonych, optymalnie 6-składnikowych.
 2. Skrócenie odstępu między kolejnymi dawka-mi szczepionek zgodnie z minimalnym zapisem w ChPL.
 3. Stosowanie kilku szczepień na jednej wizycie, zgodnie z ChPL i PSO.
 4. Wprowadzenie w nadchodzącym sezonie powszechnych szczepień przeciwko grypie u dzieci od 6. do 59. miesiąca życia oraz w grupach ryzyka do 18. roku życia. Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Konsultant Krajowy uważają, że:
 5. dalsze opóźnienie szczepień ochronnych może narazić niemowlę na poważne konsekwencje zdrowotne, szczególnie zachorowanie na krztusiec,
 6. może prowadzić do trudności w realizacji PSO w związku z kumulacją wizyt i zastosowane środki ostrożności pozwalają założyć, że ryzyko narażenia na COVID-19 dzieci i rodziców/opiekunów w trakcie wizyt profilaktycznych/szczepiennych będzie niższe niż ryzyko możliwych skutków zdrowotnych odraczania szczepień. Biorąc pod uwagę różne trudności i ograniczenia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Konsultant Krajowy rekomendują zwiększony nadzór Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania szczepień w okresie pandemii COVID-19 powinny minimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego rodziców/opiekunów. Stosowanie środków ochrony osobistej przez personel medyczny zabezpiecza obie strony – zapobiega zakażeniom personelu i pacjentów. Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Konsultant Krajowy rekomendują
 7. Przeprowadzenie wizyt zdalnych:
 8. wywiadu epidemiologicznego dotyczącego czynników ryzykaCOVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i innych domowników,
 9. wstępnej kwalifikacji do szczepienia.
 10. Przy wejściu do poradni bezwzględny pomiar temperatury u dziecka i opiekuna.
 11. Obecność z dzieckiem jednego zdrowego rodzica/opiekuna.
 12. Bezwzględne stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie poradni (opiekun pozostaje w masce przez cały czas pobytu w po-radni!), dotyczących stosowania środków bez-pośredniej ochrony, dezynfekcji powierzchni, stosowania separacji przestrzennej.

Dzieci chore i osoby dorosłe nie mogą w tym samym czasie przebywać w pomieszczeniach poradni prze-znaczonych dla dzieci zdrowych.

 1. Usunięcie z poczekalni wszystkich zabawek i czasopism.
 2. Zminimalizowanie fizycznego kontaktu z dokumentacją dziecka.
 3. Zapewnienie pomieszczenia, w którym dziecko będzie czekać po szczepieniu lub zabezpieczenie odpowiedniej odległości pomiędzy kolejnym pacjentem zapisanym na wizytę.
 4. Wysyłanie drogą elektroniczną/telefoniczną in-formacji o terminach szczepień.
 5. Zaplanowanie szczepień w pierwszej kolejności u dzieci najmłodszych, czyli poniżej 6. miesiąca życia, które jeszcze nie rozpoczęły szczepień lub mają opóźnione szczepienia pierwotne
 6. Poinformowanie o szczepieniach przeciwko grypie w nadchodzącym sezonie u dziecka i jego rodziny. Zalecamy umieszczanie przy wejściu do poradni, w której będą wykonywane szczepienia, następujących informacji: Z powodu trwającej pandemii koronawirusa (COVID-19) nasza poradnia podejmuje działania w celu ochrony społeczności. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji. W czasie szczepienia powinien towarzyszyć dziecku tylko jeden rodzic/opiekun. Zalecamy uświadamianie rodziców, którzy odmawiają szczepień, że dziecko nieszczepione pozostanie podatne na choroby.

Źródło: https://ptp.edu.pl/dokumenty/covid/rekomendacje_ptp_kk.pdf