Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych

Prezydent miasta Gdyni zaprasza do udziału w programie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV na lata 2021-2023.

Program finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdyni.

Zaszczepione mogą zostać dziewczynki zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gminy Miasta Gdyni, które w danym roku kalendarzowym realizacji programu są w wieku 13 lub 14 lat.

Rejestracja jest możliwa:

Szczepienia będą wykonywane szczepionką skierowaną przeciwko czterem typom wirusa HPV, tj. typ 6, 11, 16 i 18. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania rakowi szyjki macicy. Typy onkogenne wirusa HPV – 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% wszystkich przypadków raka szyjki macicy. Natomiast typy HPV 6 i HPV 11 są odpowiedzialne za powstawanie kłykcin kończystych, czyli brodawek narządów płciowych.

Zgodnie z zaleceniami dziewczynkom w wieku 13 lat zostaną podane dwie dawki szczepionki w schemacie 0-6 miesięcy, a dziewczynkom w wieku 14 lat zostaną podane trzy dawki szczepionki w schemacie 0-2-6 miesięcy.

Podanie szczepionki będzie poprzedzone kwalifikującym badaniem lekarskim i wymagać będzie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Całość działań w programie będzie odbywała się według następującego schematu:

 1. Rejestracja do programu:
 • On-line
 1. Lista przychodni wykonujących szczepienia będzie dostępna po zakończeniu procedury wyboru realizatorów programu.
 2. W dniu zgłoszenia się do przychodni:
 • Weryfikacja miejsca zamieszkania/zameldowania dziewczynki
 • Badania kwalifikujące do szczepień
 • Pisemna zgoda opiekuna
 • Podanie pierwszej dawki szczepienia
 1. Powiadomienie o konieczności podania drugiej dawki (dla 14-latek po 2 miesiącach od podania pierwszej dawki, dla 13 -latek po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki).
 2. W dniu ponownego zgłoszenia się do przychodni:
 • Badania kwalifikujące do szczepień
 • Pisemna zgoda opiekuna
 • Podanie drugiej dawki szczepienia

Dziewczynki 13-letnie: koniec udziału w programie.

W czasie ostatniej wizyty w przychodni rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia krótką ankietę dotyczącą wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV oraz ankietę satysfakcji z udziału w programie, które posłużą do celów statystycznych i do ulepszenia przyszłych działań.

 1. Informacja o konieczności podania trzeciej dawki (tylko dla 14-latek po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki)
 2. W dniu ponownego zgłoszenia się do przychodni:
 • Badania kwalifikujące do szczepień
 • Pisemna zgoda opiekuna
 • Podanie trzeciej dawki szczepienia

Dziewczynki 14-letnie: koniec udziału w programie.

W czasie ostatniej wizyty w przychodni rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia krótką ankietę dotyczącą wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV oraz ankietę satysfakcji z udziału w programie, które posłużą do celów statystycznych i do ulepszenia przyszłych działań.

Rekomendacje

W swoim stanowisku z czerwca 2017 Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień potwierdził bezpieczeństwo szczepionek przeciwko HPV (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255870/WER9228.pdf;jsessionid=7650F60BBA685A01554422C86C7B507E?sequence=1)

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV są rekomendowane m.in. przez:

 • Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 • Światową Organizację Zdrowia (WHO)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • Canadian Paediatric Society (CPS)
 • Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)/National Health and Medical Research Council (NHMRC)
 • Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV (PTPZ-HPV)

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w programie szczepień.

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 880 83 22.