Badania mammograficzne w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na badania w gabinetach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie Gdyni:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ul. Pułaskiego 4
81-368 Gdynia

Pracownia mammograficzna 

Badania wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.

Rejestracja osobista lub pod nr tel. 58 711-60-42.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 44 81-366 Gdynia

Pracownia mammograficzna

Rejestracja (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00 osobiście lub pod nr tel.  58 781-18-29.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpital Morski im. PCK Pracownia mammograficzna

Rejestracja w rejestracji Mamm/NFZ (budynek nr 26 pokój 011b) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –13.00 pod nr tel. 58 726 04 28.

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 81-589 Gdynia

Pracownia mammograficzna

Rejestracja od poniedziałku do piątku osobiście w Poradni Specjalistycznej lub w godzinach 8.00-18.00 pod nr tel. 58 669 20 35.