Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi (Breast Unit) w Gdyni

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi (Breast Unit) w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Szpitale Pomorskie sp. z o.o.) to pierwszy na Pomorzu ośrodek z akredytacją Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi, którą otrzymał w 2017 r. Ośrodek dysponuje nowoczesnym i pełnym zapleczem organizacyjno-technicznym, umożliwiającym prowadzenie wszystkich etapów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji chorych na raka piersi.

Podstawową zasadą pracy Ośrodka jest kompleksowe leczenie pacjentek. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów w leczeniu schorzeń piersi w oparciu o międzynarodowe standardy.

Naszym atutem są krótkie terminy oczekiwania na diagnostykę i leczenie w ramach dostępnego pakietu onkologicznego NFZ (szybka ścieżka onkologiczna, DILO). Z chwilą pojawienia się w naszym Ośrodku, pacjentka otrzymuje kompleksową diagnostykę i kompleksowe leczenie.

Wielospecjalistyczny zespół złożony z lekarzy: chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, radiologów, patomorfologów, a także personelu pielęgniarskiego, techników, fizjoterapeutów i psychologów, obejmuje pacjentkę ściśle zaplanowanym procesem diagnostycznym. Każda pacjentka ma także swojego osobistego koordynatora, który nadzoruje ścieżkę leczenia oraz przestrzega odpowiedniego rygoru czasowego na badania diagnostyczne i procedury lecznicze.

W szpitalu pacjentka ma wykonywaną diagnostykę obrazową (USG, mammografia), biopsję podejrzanej zmiany (wykonujemy biopsje cienkigłowe, gruboigłowe, mammotomiczne oraz stereotaktyczne). Pobrany materiał zostaje poddany badaniu histopatologicznemu w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. W przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego pacjentka trafia na odbywające się co tydzień konsylium, w trakcie którego podjęta zostaje wspólnie decyzja dotycząca dalszego leczenia. W przypadku decyzji o leczeniu chirurgicznym, pacjentka przebywa na Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, gdzie wykonywane są m.in. zabiegi oszczędzające pierś, operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych czy też amputacje piersi z jej jednoczasową rekonstrukcją. Paniom po mastektomii nasi specjaliści proponują wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ.

W przypadku decyzji zespołu interdyscyplinarnego o potrzebie leczenia przed operacją w postaci chemioterapii, hormonoterapii, terapii celowanej oraz terapii w ramach badań klinicznych – zostaje ono przeprowadzone w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Oddziale Chemioterapii Dziennej. Umożliwiamy również pacjentkom podczas chemioterapii użycie tzw. czepców chłodzących skórę głowy, zmniejszające ryzyko utraty włosów. Leczenie onkologiczne może być również uzupełniane o radioterapię, przeprowadzaną w Oddziale Radioterapii (możliwe leczenie ambulatoryjne, na Oddziale Radioterapii oraz po zakwaterowaniu w nieodpłatnym przyszpitalnym zespole noclegowym).

Po zakończeniu leczenia pacjentka pozostaje pod opieką Poradni Onkologicznej. Może również korzystać ze wsparcia psychologicznego oraz szeregu zajęć organizowanych przy współudziale wolontariuszy szpitala, skierowanych do pacjentów onkologicznych: warsztatów dietetycznych, psychologicznych, dogoterapii czy Salonu Onkourody itp.

ZAPROSZENIE OD SZPITALI POMORSKICH

Szpitale Pomorskie zapraszają Panie w wieku 50-69 lat na badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badania odbywają się w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni-Redłowie. Z badań nie mogą skorzystać kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Zakres świadczenia:

ETAP PODSTAWOWY – badania wykonuje się:

Do udziału w programie nie kwalifikują się kobiety

ETAP DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ – kryteria kwalifikacji

Więcej informacji pod nr telefonu (58) 72 60 428 w godzinach 8.00-13.00 Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Powstania Styczniowego 1, budynek nr 26, pok. 011B

Kontakt:

Szpitale Pomorskie sp. z o.o.

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

Poradnia Onkologiczna

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Rejestracja-Infolinia: tel. 224 800 800

www.szpitalepomorskie.eu

Poradnia Chirurgii Onkologicznej
tel. 58 7260 178