5 faktów o raku piersi

FAKT 1: Pierwsza wzmianka o przeprowadzonej mastektomii, czyli operacji usunięcia piersi, pochodzi sprzed ponad 1500 lat.

Pierwszy zapis o przeprowadzonej operacji usunięcia piersi sięga wstecz do roku 548 n.e. Operacja została przeprowadzona u Teodory, żony ówczesnego cesarza Imperium Bizantyńskiego Justyniana I Wielkiego. Teodora była jedną z najbardziej wpływowych kobiet średniowiecznej Europy. Dziś dzięki naszej wciąż pogłębiającej się wiedzy na temat raka piersi, mastektomia staje się coraz rzadszym zjawiskiem. Jeszcze do lat 60. ubiegłego stulecia operacja usunięcia piersi (często wraz z mięśniem i węzłami chłonnymi) była częstą praktyką medyczną i głównym sposobem leczenia tego nowotworu.

FAKT 2: Rak piersi nie występuje tylko u ludzi. Na ten nowotwór zapadają również inne zwierzęta.

Wbrew popularnemu przekonaniu, człowiek nie jest jedynym gatunkiem, który zmaga się z nowotworami, w tym z rakiem piersi. Najlepszym przykładem są najpopularniejsze zwierzęta domowe: psy i koty. Psy częściej zapadają na ten typ nowotworu, choć wśród kotów przebieg choroby jest bardziej agresywny niż u psów.

FAKT 3: Kobiety, które regularnie poddają się badaniom mammografem, mają mniejszą szansę umrzeć z powodu nowotworu niż kobiety, które nie badają się.

Mammografia jest aktualnie najskuteczniejszą metodą dostępną współczesnej medycynie do wykrywania nowotworów piersi. W połączeniu z regularnym samobadaniem oraz wizytami kontrolnymi u specjalistów, zwiększa przeżywalność choroby prawie o połowę.

Obecnie coraz częściej stosowane jest leczenie oszczędzające pierś.

FAKT 4: Mężczyźni również chorują na raka piersi. Prawdopodobieństwo w tym przypadku wynosi 1 na 1000.

Wiele osób nie jest świadomych, że mężczyźni również mogą zachorować na nowotwór piersi. Pomimo, że jest to najczęściej występujący typ nowotworu u kobiet, to mężczyźni są również obarczeni ryzykiem zachorowania. Rak piersi jest rzadszy u mężczyzn ze względu na mniej rozwinięte komórki piersiowe oraz mniejsze stężenie hormonów żeńskich, związanych z rozwojem nowotworu. Niemniej mężczyźni powinni być świadomi, że takie ryzyko istnieje, a każdą zmianę w tej części ciała skonsultować ze specjalistą.

FAKT 5: Większość kobiet w krajach rozwiniętych wygrywa walkę z rakiem piersi.

Dzięki ogromnym postępom w medycynie i innowacyjnym metodom leczenia nowotworów, przeżywalność tej choroby drastycznie zwiększyła się. W Polsce wskaźnik przeżywalności pierwszego roku wśród kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi wynosi 93%. Na 5-letnie przeżycie może liczyć ok. 77% i wskaźnik ten również wzrasta, co wiąże się z wprowadzeniem holistycznego leczenia w ośrodkach typu Breast Unit oraz coraz większą świadomością społeczną związaną z tym zagrożeniem i profilaktyką.