Metody leczenia raka piersi

W przypadku zdiagnozowana raka piersi, lekarz prowadzący wraz z zespołem opracowują indywidualny tok leczenia. Rodzaj terapii lub ich połączenie zależne jest od stadium zaawansowania nowotworu i innych czynników.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój diagnostyki i nowych metod leczenia raka piersi. Jeszcze do lat 60. ubiegłego stulecia główną metodą walki z rakiem była mastektomia, czyli operacja usunięcia piersi. Dziś nie tylko same metody leczenia uległy poprawie. Zmieniło się całe podejście do procesu terapeutycznego, które polega na indywidualnym doborze najnowszych metod leczenia.

Dzisiaj coraz częściej stosuje się tzw. wielodyscyplinarne leczenie skojarzone. Polega ono na połączenia metod leczenia miejscowych (zabiegi chirurgiczne i napromienianie) z systemowym (czyli chemoterapią, hormonoterapią czy terapią celowaną molekularnie).

Regulacje prawne wprowadzone w 2019 roku umożliwiły powołanie Centr Breast Unit, które poprzez wysokie standardy mogą zapewnić pacjentom holistyczne leczenie.

Dobranie najlepszej dostępnej metody leczenia zależne jest od wielu różnych czynników – rokowniczych i predykcyjnych. Pod uwagę bierze się:

  1. Stopień zaawansowania nowotworu
  2. Przerzuty
  3. Typ histologiczny oraz podtyp biologiczny
  4. Ogólny stan zdrowia pacjentki
  5. Wcześniejsze wystąpienie menopauzy
  6. Wyniki badań molekularnych.

Wśród dostępnych metod leczenia wyróżnia się:

W leczeniu raka piersi kluczowe jest opracowanie jak najlepiej dopasowanej ścieżki leczenia do pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz trybu i stylu życia.

Holistyczne i wysoce specjalistyczne leczenie można uzyskać w rekomendowanych ośrodkach, tzw. Breast Unit. Jednym z nich jest Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi (Breast Unit) w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Szpitale Pomorskie sp. z o.o.) . Więcej informacji na temat oferty znajdziesz tutaj: https://zdrowie.gdynia.pl/rakpiersi/aktualnosci/oferta-badan-w-ramach-programu-profilaktyki-raka-piersi/https://zdrowie.gdynia.pl/rakpiersi/aktualnosci/oferta-badan-w-ramach-programu-profilaktyki-raka-piersi/