Kontakt

Jednostka koordynująca:

Gdyńskie Centrum Zdrowia

ul. Chwarznieńska 4

81-613 Gdynia

Nr telefonu: 58 880 83 22

Nr faxu: 58 880 83 25

e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

strona internetowa: https://gcz.gdynia.pl/